اولین نسل از CPU‌های Intel Core با کد \”Conroe\” و \”Merom\” در سال ۲۰۰۶ معرفی شدند.

این CPU‌ها بر اساس ریزمعماری Intel Core بودند که جایگزین ریزمعماری NetBurst در پردازنده‌های قبلی Pentium ۴ شد. نسل اول پردازنده‌های Core شامل مدل‌هایی مانند Core ۲ Duo و Core ۲ Quad بود.

این نسل بهبود قابل توجهی در عملکرد و بهره وری انرژی در مقایسه با پیشینیان خود نشان دادند.

هیچ محصولی یافت نشد.